Pages

SEARCH THIS BLOG

Monday, April 11, 2016

SEE EACH OTHER NEXT TIME (LWM ZAUB MAM SIB NTSIB) | LYRICS ONLYINTRO:
interlude

VERSE 1:
Yeej tsis yoojyim
Thaum tus neeg yus hlub tau ncaim mus
Tsis xav hais tias no yog zaum kawg
Txawm tias lub siab mob mob
Thiab lub siab nco nco
No tsis yog si ncaim mus tag ib txhis

BRIDGE 1:
Tsua yog ib pliag xwb
Ib pliag xwb

CHORUS 1:
Kav tsij sov koj lub kua muag
Tus koj hlub tau rog Yexus
Nws tsis muaj kev txomnyem
Tsis muaj kev mob nkees
Tsis muaj kev nyuab siab ntxiv lawm
Lwm zaus mam sib ntsib
Cia siab rau Vajtswv
Kuv mam thov Vajtswv
Kom muab lub zog rau koj

VERSE 2:
Niaj hnub rau siab
Hlub cov tseem muag siab
Tsis txhob tos tsa lub sijhawm dhau mus
Saib lus neej yav tom ntej
Txhua yam yuav zoo swb
Txhob poob siab tseem tshuav kev ciab siab

BRIDGE 2:
Vim yog ib pliag xwb
Ib pliag xwb

CHORUS 2:
Sov koj lub kua muag
Tus koj hlub tau rog Yexus
Nws tsis muaj kev txomnyem
Tsis muaj kev mob nkees
Tsis muaj kev nyuab siab ntxiv lawm
Lwm zaus mam sib ntsib
Cia siab rau Vajtswv
Kuv mam thov Vajtswv                  
Kom muab lub zog rau koj
Sov koj lub kua muag
Tus koj hlub tau rog Yexus
Nws tsis muaj kev txomnyem
Tsis muaj kev mob nkees
Tsis muaj kev nyuab siab ntxiv lawm
Lwm zaus mam sib ntsib
Cia siab rau Vajtswv
Kuv mam thov Vajtswv
Kom muab lub zog rau koj

ENDING:
Kuv mam thov Vajtswv
Kom muab lub zog rau koj


SEE EACH OTHER NEXT TIME (LWM ZAUS MAM SIB NTSIB) | ENGLISH TRANSLATIONVerse 1:
It’s not that easy
When the person you love passed away
Didn’t think that this would be the end
Even if the heart hurts
And the heart misses
This is not good-bye forever

Bridge 1:
It’s only for a little while
A little while

Chorus 1:
Go ahead and wipe your tears
The one you love is with Jesus
She/he will have no more sufferings
No more sickness or diseases
No more worries anymore
So see eachother next time
Have faith in God
I will pray to God
To give you the strength

Verse 2:
Every day, just keep on
Loving the ones that are still alive
Don’t wait until the time passes by
Look at the future
Everything is going to be ok
Don’t lose faith, there is still hope

Bridge 2:
Because it’s only for a little while
A little while

Chorus 2:
Wipe your tears
The one you love is with Jesus
She/he will have no more sufferings
No more sicknesses or diseases
No more worries anymore
So see each other next time
Have faith in God
I will pray to God
To give you the strength
Wipe your tears
The one you love is with Jesus
She/he will have no more sufferings
No more sicknesses or diseases
No more worries anymore
So see each other next time
Have faith in God
I will pray to God
To give you the strength

ENDING:
I will pray to God
To give you the strength